WELMAN-EN-STROOP STAMBOOM  
Home        Links
     
HOME

STAMBOOM STENEKES

STAMBOOM STROOP

STAMBOOM WELMAN

STAMBOOM BIERHAAR

296 AMSTERDAMSE ZOUAVEN
(inclusief Nieuwer Amstel, Ouder Amstel en Sloten, dit omdat deze plaatsen zeer dichtbij Amsterdam liggen)

Ik begin met diverse documentatie (gevonden in het zouavenmuseum, diverse archieven en op internet) en alle andere leuke informatie die ik heb gevonden en/of ontvang van nazaten van onze zouaven.

Er is al veel geschreven over de Pauselijke Zouaven, maar niet zoveel over de ongeveer 300 Amsterdamse jongens die dapper hebben gestreden voor de paus. Daarom heb ik de stoute schoenen aangetrokken op mijn site zoveel mogelijk te noteren. Hun namen, hun ouders, enz. enz. Mijn uiteindelijke doel is om in kaart te brengen waar ze gewoond hebben op het moment dat ze vertrokken naar Rome. Hoe groot het gebied was waar ze allen vandaan kwamen. Misschien buurjongens, broers of neven van elkaar. Welke familieband ze hadden?  Als ik in mijn stamboom kijk dan zijn de twee opa's van mijn vader allebei zouaaf geweest.

 

Wist u dat:

·         Over de Amsterdamse zouaven zeer weinig is geschreven.

·         Er alleen al in Amsterdam 296 (misschien mis ik er nog) zouaven waren, geboren tussen 1826 en 1853.)

·         Er zeker 100 zouaven aan de veldtocht te Mentana in 1867 mee gedaan hebben.

·         Deze zouaven (zover na gegaan) hiervoor de medaille Mentana hebben gekregen

·         Er maar 3 zijn overleden tijdens deze veldtocht

·         Er zeker 18 zouaven de medaille Bene Merenti hebben ontvangen.

·         Er zeker 10 zouaven een gouden medaille hebben ontvangen.

·         Er 1 overleden is aan de cholera in 1867.

    

 En dan vooral de Amsterdamse zouaven..

Dit, omdat ik inmiddels alleen in mijn stamboom al meerdere zouaven heb, waarvan er 2 mijn overgrootvaders zijn:

De opa van mijn vader(vaders kant):        Welman, L.H. (Lodewijk Hendrik)     

Zijn broer:                                                     Welman, J.T. (Johannes Theodorus)

De opa van mijn vader (moeders kant):    Hulsing, M.W. (Martinus Wilhelmus) 

De zouaaf Hooman, H. (Hendrik) de opa is van Ida Maria Louisa Hooman. Zij was weer gehuwd met Hendricus Welman, die een broer is van bovengenoemde Welmannen

 

Andere zouaven die verder weg in mijn stamboom, of die van mijn man voortkomen zijn:

Bensdorp, G.H.              (Gerard Henri)                              Gerardus Henricus Joannes

Bensdorp, L.F.               (Louis Franciscus)                        Louis Francois

Broekhuijsen, W.P.         (Wilhelm Petrus)                    

Grevelt, H.L.W.              (Hendricus Lambertus W.)           Hendricus Lambertus Wilhelmus

Grosze-Nippers, W.H.   (Wilhelmus Hendrikus)                

Helsloot, F.J.                  (Franciscus Johannes)

Pieters, H.P.                   (Henri P.)                                      Hendricus Petrus (waarschijnlijk staat zijn geboortedatum verkeerd  genoteerd bij het zouavenmuseum.

Strates, C.                      (Caspar)

Buhre, G.W.                   (Gerardus Wijnandus)

bovenstaande foto: gewonde zouaven (1870?)

  groepsfoto zouaven (datum en plaats niet bekend)

krantenknipsel over de oprichting van de zouavenvereniging "Fidei Et Virtuti" (knipsel gekregen van Ad Zwaga)

Oud-Zouaven Broederschap "Fideď et Virtuti"

Plaats

Amsterdam

Provincie

Noord-Holland

Datum van erkenning

6 januari 1877

Koninklijk Besluit

nr. 24

Oprichtingsdatum

01 december 1876

Doelstelling

Oud-Zouaven en andere Roomsch-Katholieken te vereenigen om Godsdienst, Recht, Wet en alles wat van een goed burger gevorderd wordt, te handhaven.

Staatscourant

18-04-1877, 12-03-1887

Goossens van Eyndhove nr.

266

een oproep voor een uitvoering voor de zouavenvereniging.(knipsel gekregen van Ad Zwaga)

  krantenknipsel uit de Nieuwe Tilburgsche courant dd 21-06-1924

krantenknipsel uit De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad dd 12-01-1929 (KB internet)

krantenknipsel uit De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad dd 16-04-1929 (KB internet)

  krantenknipsel uit Algemeen Handelsblad dd 18-10-1932 en De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad dd 29-12-1932 (KB internet)

 

krantenknipsels uit De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad dd 29-01-1934 (KB internet)

krantenknipsel uit De Tijd: godsdienstig-staatkundig dagblad dd 14-10-1939 (KB internet)

krantenknipsel uit Weekblad van Tilburg dd 05-09-1868 (KB internet)

krantenknipsel uit het Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad dd 05-01-1869 (KB internet)

ook toen had je al profiteurs.

krantenknipsel Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad dd 23-07-1869 (KB internet)

 
Op de pagina Amsterdamse zouaven 2 vindt u alle gegevens die ik o.a. heb uit het
Zouavenmuseum, Stadsarchief Amsterdam, het Westfries Archief, WieWasWie, Genver en vele andere bronnen op internet

Uiteraard is mijn lijst nog lang niet compleet. Mist u nog iemand op deze lijst of heeft u nog leuke informatie, of wanneer overleden, foto's of andere interessante informatie, mail dan naar: